Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Urban sprawl indicators"

Αστική διάχυση: Μεθοδολογία και δείκτες μέτρησης για τις ελληνικές πόλεις

Τεύχος : Αειχώρος 27

Since the early 80s many Greek cities have entered into a mutation process from the traditional "compact" urban development model into a dispersed and sprawled model, characterized by intense...


Παρακαλώ περιμένετε...