Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "φυσική προσβασιμότητα"

Προσβασιμότητα στον Πολιτισμό και την Κληρονομιά: ο σχεδιασμός για όλους

Τεύχος : Αειχώρος 31

Το άρθρο εξετάζει το ζήτημα της προσβασιμότητας στο πολιτιστικό αγαθό (πολιτισμός και κληρονομιά)...


Παρακαλώ περιμένετε...