Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "στρατηγικές παρεμβάσεις"

Πολιτική Στρατηγικών Παρεμβάσεων και Χωρική Διακυβέρνηση: η περίπτωση του «Ελληνικού»

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η περίπτωση της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του "Ελληνικού" αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα...


Παρακαλώ περιμένετε...