Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "πλατείες"

Οι Πλατείες της Αθήνας: μια διαδρομή προκλήσεων και ανατροπών

Τεύχος : Αειχώρος 31

Οι πλατείες της Αθήνας έχουν περάσει μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, παράλληλη με την επίσης πολύ ιδιαίτερη...


Ο Δημόσιος Υπαίθριος Χώρος ως Χώρος Κοινωνικού Αποκλεισμού ή Κοινωνικής Συνοχής; η περίπτωση των πλατειών Ομονοίας και Συντάγματος

Τεύχος : Αειχώρος 30

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης των δημόσιων υπαίθριων χώρων όσον αφορά...


Παρακαλώ περιμένετε...