Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "περιουσιακά δικαιώματα"

Από την κρίση στα κοινά: Ζητήματα αυτοδιαχείρισης στον αγροτικό τομέα

Τεύχος : Αειχώρος 21

Τα υπόγεια ύδατα αποτελούν μια κλασική περίπτωση κοινών, των οποίων η υπεράντληση και κακοδιαχείριση...


Παρακαλώ περιμένετε...