Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "μετάβαση"

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Τεύχος : Αειχώρος 25

Η επιτυχημένη εδραίωση του συνεταιριστικού μοντέλου δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεν υπάρχει...


Παρακαλώ περιμένετε...