Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "θεσμικό πλαίσιο χωρικού σχεδιασμού"

Τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) και η Συσχέτιση με το Θεσμικό Πλαίσιο Χωρικού Σχεδιασμού: ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η διασφάλιση της βιώσιμης κινητικότητας στις αστικές περιοχές αποτελεί πρωταρχική επιδίωξη για την...


Παρακαλώ περιμένετε...