Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "διαστρωματικά δεδομένα"

Συγκριτική Εξέταση των Λογισμικών Χωρικής Οικονομετρίας

Τεύχος : Αειχώρος 27

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα διαθέσιμα λογισμικά στο πεδίο της χωρικής οικονομετρίας, τα οποία...


Παρακαλώ περιμένετε...