Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "ανάπτυξη"

Το παράδοξο της ανάπτυξης στην Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 29

Στην εργασία αυτή επιχειρείται να αναδειχθεί και να τεκμηριωθεί η ύπαρξη του προβλήματος της ασυμπτωτικής...


Χωροθέτηση μικρών ταμιευτήρων νερού ως μοχλός ανάπτυξης νησιωτικών περιοχών

Τεύχος : Αειχώρος 20

Το νερό, ως γνωστόν, είναι ένας πόρος κρίσιμος για τον άνθρωπο, για τη ζωή του και τις δραστηριότητές του....


Χάρτα για την Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η απουσία εξειδικευμένης εθνικής πολιτικής για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ορεινού χώρου δεν επέτρεψε...


Παρακαλώ περιμένετε...