Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Χωροταξία"

Παύλος Λουκάκης (2017) Πολεοδομικές & Χωροταξικές Εξελίξεις. Ελλάδα 1952-2012: εμπειρίες δράσης.

Τεύχος : Αειχώρος 31

Παρουσίαση βιβλίου από τον Π.Σκάγιαννη


Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες, Σύγχρονες Τάσεις

Τεύχος : Αειχώρος 30

Εισαγωγικό σημείωμα για το Ειδικό Τεύχος "Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες,...


Η δηµοκρατικότητα του σχεδιασµού του χώρου και η αµφισβήτηση του ορθολογικού "µοντέλου"

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Ο ορθολογικός σχεδιασμός έχει αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την αποτελεσματικότητα,...


Παρακαλώ περιμένετε...