Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Χωρικός σχεδιασμός"

Χάρτα για την Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η απουσία εξειδικευμένης εθνικής πολιτικής για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ορεινού χώρου δεν επέτρεψε...


Μοντέλα Χρήσεων Γης: Ανασκόπηση και προοπτικές του ρόλου τους στο χωρικό σχεδιασμό.

Τεύχος : Αειχώρος 13

Η διάρθρωση των χρήσεων γης επιδρά σημαντικά στη λειτουργική δομή του χώρου. Η μελέτη του τρόπου με τον...


Προς νέα πρότυπα σχεδιασμού του θερμαλιστικού τουρισμού στην Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 13

O θερμαλιστικός τουρισμός αποτέλεσε και θα εξακολουθήσει να αποτελεί και στο μέλλον, μια αρκετά δημοφιλή...


Παρακαλώ περιμένετε...