Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Χωρικοί καταμερισμοί της άτυπης εργασίας"

Χωρικοί Καταμερισμοί και Διαστάσεις των Άτυπων Μορφών Εργασίας: Η Περίπτωση του Τοπικού Παραγωγικού Συστήματος της Θεσσαλονίκης

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Στο άρθρο αυτό υποστηρίζεται πως η μελέτη των άτυπων/ευέλικτων εργασιών οφείλει να γίνεται σε αδιάσπαστη...


Παρακαλώ περιμένετε...