Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Χάρτα"

Χάρτα για την Ανάπτυξη του Ορεινού Χώρου

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η απουσία εξειδικευμένης εθνικής πολιτικής για τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό του ορεινού χώρου δεν επέτρεψε...


Παρακαλώ περιμένετε...