Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Υποδομές"

Μεταφορικές υποδομές, δίκτυα και ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Εισαγωγή


Θεωρητική ανάλυση της συμβολής των μεταφορικών υποδομών στην περιφερειακή ανάπτυξη

Τεύχος : Αειχώρος 28

Ένα από τα πιο βασικά μέσα που χρησιμοποιούνται για τη επίτευξη περιφερειακής και τοπικής ανάπτυξης είναι...


Εισαγωγή [Αειχώρος 18]

Τεύχος : Αειχώρος 18

Εισαγωγικό σημείωμα από τον επιμελητή του τεύχους


Χωρική διάρθρωση και κατανομή πόρων στο ακτοπλοϊκό δίκτυο άγονων γραμμών του Αιγαίου

Τεύχος : Αειχώρος 18

Η διάρθρωση και χρηματοδότηση του δικτύου των υπηρεσιών δημόσιας υποχρέωσης (άγονων γραμμών) στην...


Αξιολόγηση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών δεικτών προδιαγραφής για τις δημόσιες χρήσεις

Τεύχος : Αειχώρος 17

Το άρθρο επιχειρεί να αξιολογήσει τους δείκτες προδιαγραφής που χρησιμοποιούνται για τον πολεοδομικό...


Παρακαλώ περιμένετε...