Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Τεχνολογία Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)"

Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Πολιτική και χωρικές συσχετίσεις

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Η δημόσια διοίκηση, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, υιοθετεί σταδιακά εφαρμογές...


Παρακαλώ περιμένετε...