Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Σχεδιασμός χώρου"

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός ως τύπος σχεδιασμού και ως εργαλείο αποτελεσματικής Aστικής Διαχείρισης

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Στόχος του άρθρου είναι να δοθεί μια απάντηση στο ερώτημα αν και κατά πόσο ο Στρατηγικός Σχεδιασμός...


Ο σχεδιασμός του χώρου: Εξελίξεις και προοπτικές από το παράδειγμα της Ιταλίας

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός αυτού του κειμένου είναι η παρουσίαση και κριτική αξιολόγηση της εξέλιξης του μεταπολεμικού...


Παρακαλώ περιμένετε...