Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Σχεδιασμός"

Επιλογή του ποδηλάτου ως μέσου αστικής μετακίνησης: Χρηστικές και Μεταχρηστικές Διαστάσεις

Τεύχος : Αειχώρος 28

To παρόν άρθρο εξετάζει τους παράγοντες που σχετίζονται με την επιλογή του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης...


Εισαγωγή

Τεύχος : Αειχώρος 19

Δ/Υ


Προσεγγίζοντας τη διακυβέρνηση και τα θεωρητικά της διλήμματα

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρητική μελέτη της διακυβέρνησης, συστηματοποιώντας την εκτενή...


Μάρκετινγκ του Τόπου (Πόλης): Προσδιορισμός, Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της διαδικασίας Μάρκετινγκ στο περιβάλλον των πόλεων....


Η δηµοκρατικότητα του σχεδιασµού του χώρου και η αµφισβήτηση του ορθολογικού "µοντέλου"

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Ο ορθολογικός σχεδιασμός έχει αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την αποτελεσματικότητα,...


Παρακαλώ περιμένετε...