Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Πολυ-επίπεδη διακυβέρνηση"

Προσεγγίζοντας τη διακυβέρνηση και τα θεωρητικά της διλήμματα

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρητική μελέτη της διακυβέρνησης, συστηματοποιώντας την εκτενή...


Παρακαλώ περιμένετε...