Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Πολεοδομικὀς χώρος"

Επεκτάσεις σχεδίου, πολεοδομική χωρητικότητα και βαθμός οικιστικού κορεσμού στην Αθήνα, 1984-2004

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής καταγραφής του μεγέθους και της γεωγραφικής...


Παρακαλώ περιμένετε...