Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Πολεοδομικός προγραμματισμός"

Αξιολόγηση των θεσμοθετημένων πολεοδομικών δεικτών προδιαγραφής για τις δημόσιες χρήσεις

Τεύχος : Αειχώρος 17

Το άρθρο επιχειρεί να αξιολογήσει τους δείκτες προδιαγραφής που χρησιμοποιούνται για τον πολεοδομικό...


Παρακαλώ περιμένετε...