Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Πολεοδομικός και Αστικός Σχεδιασμός"

Οι Πλατείες της Αθήνας: μια διαδρομή προκλήσεων και ανατροπών

Τεύχος : Αειχώρος 31

Οι πλατείες της Αθήνας έχουν περάσει μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, παράλληλη με την επίσης πολύ ιδιαίτερη...


Παρακαλώ περιμένετε...