Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Πολεοδοµία"

Παύλος Λουκάκης (2017) Πολεοδομικές & Χωροταξικές Εξελίξεις. Ελλάδα 1952-2012: εμπειρίες δράσης.

Τεύχος : Αειχώρος 31

Παρουσίαση βιβλίου από τον Π.Σκάγιαννη


Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες, Σύγχρονες Τάσεις

Τεύχος : Αειχώρος 30

Εισαγωγικό σημείωμα για το Ειδικό Τεύχος "Πολεοδομία, Χωροταξία, Περιφερειακή Ανάπτυξη: Νέοι Επιστήμονες,...


Τάσεις εξέλιξης στο δίκτυο των αστικών κέντρων της Ελλάδας

Τεύχος : Αειχώρος 15

Στο πλαίσιο των χωρικών εξελίξεων που αναπτύσσονται στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό χώρο, έντονος είναι ο...


Μπαστέα Ε. (μεταφ.) (2008), ΑΘΗΝΑ 1834-1896: Νεοκλασική πολεοδομία & ελληνική εθνική συνείδηση, Αθήνα: LIBRO

Τεύχος : Αειχώρος 15

Παρουσίαση του βιβλίου: Μπαστέα Ε. (2008), ΑΘΗΝΑ 1834-1896: Νεοκλασική πολεοδομία & ελληνική εθνική συνείδηση,...


Aναζητώντας τη Μορφή της Βιώσιμης Πόλης: Κριτική Προσέγγιση του Συμπαγούς Πολεοδομικού Μοντέλου

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Την τελευταία δεκαετία, ο όρος "συμπαγής πόλη" συναντάται σε μεγάλο αριθμό κειμένων πολεοδομικής...


Η εμπειρία πολεοδόμησης της περιφέρειας Westelijke Tuinsteden (Δυτικών κηπουπόλεων) του Άμστερνταμ

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Οι αστικές περιφέρειες, όπως και οι πόλεις, έχουν αλλάξει. Αυτή η αλλαγή δεν συσχετίζεται μονάχα με τις...


Η δηµοκρατικότητα του σχεδιασµού του χώρου και η αµφισβήτηση του ορθολογικού "µοντέλου"

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Ο ορθολογικός σχεδιασμός έχει αμφισβητηθεί τα τελευταία χρόνια ως προς την αποτελεσματικότητα,...


Ο µητροπολιτικός σχεδιασµός στην Ελλάδα: H περίπτωση της Αθήνας

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Η Αθήνα απέκτησε ανάγκες για μητροπολιτικό σχεδιασμό όταν έφτασαν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και το...


Παρακαλώ περιμένετε...