Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Περιφερειακή πολιτική"

Εισαγωγή (τ. 15)

Τεύχος : Αειχώρος 15

Εισαγωγή για το Ειδικό τεύχος - Αφιέρωμα με θέμα: "Ζητήματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης στον...


Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων στην Ελλάδα: Η περίπτωση των αναπτυξιακών κινήτρων στην Περιφέρεια της Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η κριτική θεώρηση του συστήματος αξιολόγησης των επενδύσεων που υλοποιείται στο πλαίσιο των αναπτυξιακών...


Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: Αποτίμηση και προοπτικές

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που...


Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αυτό εξετάζει το ύψος και την εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα με τη χρήση ενός...


Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει εκτενώς το δημοσιονομικό πλαίσιο της νέας...


Παρακαλώ περιμένετε...