Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Περιφερειακές ανισότητες"

Geographies of Growth and Integration in Europe: οld and new challenges for regional policy

Τεύχος : Αειχώρος 31

This paper examines the evolution of theoretical and empirical knowledge related to spatial inequalities and unbalanced growth, discussing the rise and decline of schools of thought and the...


Ανάλυση των περιφερειακών ανισοτήτων στα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα με χρήση του δείκτη Theil

Τεύχος : Αειχώρος 17

Ο δείκτης του Theil αποτελεί μια στατιστική συνάρτηση μέτρησης ανισοτήτων. Η απλότητα στον υπολογισμό του σε...


Συγκλίσεις και αποκλίσεις της ποιότητας ζωής στην Ελλάδα: 1960-2000

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Η εργασία αυτή εξετάζει την σύγκλιση και την εξέλιξη των ανισοτήτων μεταξύ των περιφε ρειών στην Ελλάδα...


Περιφερειακές ανισότητες και περιφερειακή πολιτική στην Ελλάδα

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αυτό εξετάζει το ύψος και την εξέλιξη των περιφερειακών ανισοτήτων στην Ελλάδα με τη χρήση ενός...


Το δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη διεύρυνση και οι επιπτώσεις του στην περιφερειακή συνοχή

Τεύχος : Αειχώρος 2(1) [2 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός αυτού του άρθρου είναι να παρουσιάσει και να αναλύσει εκτενώς το δημοσιονομικό πλαίσιο της νέας...


Οικονοµική ανάπτυξη και σύγκλιση στους νοµούς της Ελλάδας 1970-1994: Εναλλακτικές µεθοδολογικές προσεγγίσεις

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Ο σκοπός αυτής της ερευνητικής εργασίας είναι η εξέταση των χωρικών ανισοτήτων στο επίπεδο του νομού για...


Παρακαλώ περιμένετε...