Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Παγκοσμιοποίηση"

Οι νέες "προνομιακές" σχέσεις της αγοράς ακινήτων με την αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Τεύχος : Αειχώρος 15

Όλο και περισσότερο γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις μιας νέας πραγματικότητας, η οποία αφορά το...


Οι Επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Ελληνικό Αστικό Τοπίο

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει τις επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Ελληνικό Αστικό Τοπίο....


Η "κυριαρχία" της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του καινοτόμου σχεδιασμού στα αναδυόμενα "διεθνό-τοπικο-ποιημένα αστικά" τοπία: Η περίπτωση της Αθήνας 2004

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Το παρόν άρθρο αφορά στην διερεύνηση των μετασχηματισμών του αστικού τοπίου στην εποχή της οικονομικής...


Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αστικού τοπίου

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η παρούσα εργασία διερευνά τις βασικές παραμέτρους που επιδρούν στο μετα σχηματισμό των αστικών μορφών,...


Παρακαλώ περιμένετε...