Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Οικονομική κρίση"

Ο Χωρικός Σχεδιασμός και οι Συναφείς Απόπειρες Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την Εποχή της Οικονομικής Κρίσης.

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την προαγωγή της...


Οικονομική Πολιτική σε καιρούς κρίσης: Ιστορικά προηγούμενα

Τεύχος : Αειχώρος 21

Η φύση της πρόσφατης ελληνικής κρίσης είναι κυρίως πολιτική και σχετίζεται με 180 χρόνια ‘πελατειακού...


Διαδρομές περιφερειακής ανθεκτικότητας: επιπτώσεις της κρίσης και προοπτικές χωρικής ανάπτυξης στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Τεύχος : Αειχώρος 20

Το άρθρο, με βάση τα ευρήματα συνεχιζόμενης έρευνας που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος ESPON,...


Όψεις της κρίσης και της επιστροφής στον αγροτικό χώρο: Η συζήτηση για την αγροτική ανθεκτικότητα

Τεύχος : Αειχώρος 20

Η πρόσφατη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, που πλήττει ιδιαίτερα τα αστικά νοικοκυριά, εντείνει τη δημόσια...


Οικονομική κρίση και ένταση της oικονομικής και γεωγραφικής ανισότητας. Νέες χωρικές στρατηγικές των μεγάλων ομίλων που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό λιανικό εμπόριο τροφίμων

Τεύχος : Αειχώρος 17

Στη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών, στα πλαίσια αυστηρών εισοδηματικών πολιτικών λιτότητας,...


Παρακαλώ περιμένετε...