Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Οικιστική πολιτική"

Τυπολόγηση των Ελληνικών Πόλεων με Κριτήρια Περιφερειακής Εμβέλειας

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Στη σύγχρονη εποχή οι πόλεις, με την ευρύτερη περιοχή τους, αναγνωρίζονται όλο και περισσότερο ως οι κύριοι...


Παρακαλώ περιμένετε...