Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Μετανάστευση"

Ο Αστικός Σχεδιασμός ως Γέφυρα Πολιτισμικών Διαφορών και Μέσο Ανάπτυξης Υποβαθμισμένων περιοχών: εργαλείο σχεδιαμού διαπολιτισμικών χώρων - μελέτη περίπτωσης Πάρκο Afrikaanderplain

Τεύχος : Αειχώρος 30

Tα τελευταία χρόνια ο εμφύλιος πόλεμος στη Συρία οδηγεί χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τη χώρα τους...


Η πληθυσμιακή γήρανση στην ύπαιθρο χώρα: Μία ετερογενής κατάσταση με θετικές και αρνητικές επιπτώσεις

Τεύχος : Αειχώρος 20

Στην εποχή μας το φαινόμενο της γήρανσης συνιστά σημαντικό ζήτημα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η ένταση,...


Ανιχνεύοντας τους προσδιοριστικούς παράγοντες της οικονομικής διασυνοριακής αλληλεπίδρασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η κατάργηση των τεχνητών εμποδίων διασυνοριακής αλληλεπίδρασης εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απελευθέρωσε...


Οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα: Ανάλυση προσδιοριστικών παραγόντων, τυπολογία περιφερειών υποδοχής και χωρών προέλευσης

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Στο άρθρο αυτό, αφού προηγηθεί μια γενική περιγραφή της μετανάστευσης και των σχετικών θεωρητικών...


Παρακαλώ περιμένετε...