Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Μάρκετινγκ πόλεων"

Συνέντευξη με τον Greg Ashworth

Τεύχος : Αειχώρος 12


Απόψεις (12) Greg Ashworth

Τεύχος : Αειχώρος 12

 


Προς μια Συνολικότερη Άποψη της Διαδικασίας του Μάρκετινγκ Πόλεων

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Η εμφάνιση του μάρκετινγκ πόλεων ως μέρους μίας ευρύτερης αστικής πολιτικής γνωστής με τον όρο χωρικό...


Μάρκετινγκ του Τόπου (Πόλης): Προσδιορισμός, Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Αποτελεσματικότητα

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Στόχος του άρθρου είναι η παρουσίαση και η ανάλυση της διαδικασίας Μάρκετινγκ στο περιβάλλον των πόλεων....


Παρακαλώ περιμένετε...