Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Λογισμικό"

Συγκριτική Εξέταση των Λογισμικών Χωρικής Οικονομετρίας

Τεύχος : Αειχώρος 27

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν τα διαθέσιμα λογισμικά στο πεδίο της χωρικής οικονομετρίας, τα οποία...


Το Αστικό Τοπίο, η Ταυτότητα του Τόπου και τα βασικά στοιχεία τους: Δημιουργώντας ένα νέο πρόγραμμα Η/Υ – εργαλείο για τον βιώσιμο σχεδιασμό του αστικού χώρου

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η νέα δομή της σύγχρονης πόλης είναι απρόβλεπτη και πολυσύνθετη, δεδομένης και της διαρκούς ανάμιξης...


Παρακαλώ περιμένετε...