Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ)"

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου: Μια εμπειρική προσέγγιση στην εφαρμογή, τη διαχείριση και τα αποτελέσματά τους

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του επιχειρησιακού προγράμματος "Αγροτική...


Περιφερειακή πολιτική και περιφερειακά προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης της Ελλάδας: Αποτίμηση και προοπτικές

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο αυτό αναφέρεται στα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα των Κοινοτικών Πλαισίων Στήριξης που...


Η περιφερειακή διάσταση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης: Πρώτες εκτιμήσεις

Τεύχος : Αειχώρος 3(1) [4 - με νέα αρίθμηση]

Το άρθρο περιλαμβάνει πρώτες εκτιμήσεις για την περιφερειακή του διάσταση του Γ Κοινοτικού Πλαισίου...


Παρακαλώ περιμένετε...