Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Κινητικότητα επιχειρήσεων"

Λόης Λαμπριανίδης (επιμ.) (2008), The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries, Ashgate Publishing Limited

Τεύχος : Αειχώρος 12

Παρουσίαση του βιβλίου "The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries" που εκδόθηκε το 2008 από τον...


Παρακαλώ περιμένετε...