Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Θεσμική οικονομική"

Οικονομική Πολιτική σε καιρούς κρίσης: Ιστορικά προηγούμενα

Τεύχος : Αειχώρος 21

Η φύση της πρόσφατης ελληνικής κρίσης είναι κυρίως πολιτική και σχετίζεται με 180 χρόνια ‘πελατειακού...


Η λειτουργία της Αγοράς Ακινήτων μέσα από το Πρίσμα των Αυθεντικών Θεσμικών Οικονομικών: Μια Θεωρητική Προσέγγιση

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Η εργασία αντλεί στοιχεία από τη σχολή των αυθεντικών θεσμικών οικονομικών για να αναπτύξει ένα...


Παρακαλώ περιμένετε...