Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Ευρωπαική ολοκλήρωση"

Geographies of Growth and Integration in Europe: οld and new challenges for regional policy

Τεύχος : Αειχώρος 31

This paper examines the evolution of theoretical and empirical knowledge related to spatial inequalities and unbalanced growth, discussing the rise and decline of schools of thought and the...


Παρακαλώ περιμένετε...