Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Ετερότητα"

Η τέλεση του χώρου μέσω της θεατρικότητας και του παιχνιδιού: Διαβατήριο στην ταυτότητα και την ετερότητα

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η κοινωνική εμπειρία που στοχεύει στην ταυτότητα της διαφοροποίησης, και όχι της προσχώρησης, κατακτάται...


Παρακαλώ περιμένετε...