Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Εργασιακή και Αστική Γεωγραφία"

Το Μετρό και η πόλη της Θεσσαλονίκης: Eπιπτώσεις στην Αστική και Εργασιακή Γεωγραφία

Τεύχος : Αειχώρος 17

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη των κοινωνικο-οικονομικών ανισοτήτων στις περιοχές...


Παρακαλώ περιμένετε...