Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Επιχειρηματικότητα"

Προς ένα συνεταιριστικό μέλλον: μαθαίνοντας από το Mondragon

Τεύχος : Αειχώρος 25

Η επιτυχημένη εδραίωση του συνεταιριστικού μοντέλου δεν αποτελεί μια ευθύγραμμη διαδικασία. Δεν υπάρχει...


Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία στην Ελληνική Περιφέρεια: Μια εμπειρική διερεύνηση στη Θεσσαλία

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Το άνοιγμα των αγορών στον διεθνή ανταγωνισμό, η ένταξη στο παγκόσμιο παραγωγικό σύστημα χωρών χαμηλού...


Παρακαλώ περιμένετε...