Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Ελλάδα"

Παύλος Λουκάκης (2017) Πολεοδομικές & Χωροταξικές Εξελίξεις. Ελλάδα 1952-2012: εμπειρίες δράσης.

Τεύχος : Αειχώρος 31

Παρουσίαση βιβλίου από τον Π.Σκάγιαννη


Αστικά και οικονομικά δίπολα στην Ελλάδα βάσει ημερήσιων μετακινήσεων με σκοπό την εργασία

Τεύχος : Αειχώρος 28

Στον χωρικό σχεδιασμό επικρατεί η τάση τα τελευταία χρόνια της οργάνωσης των πόλεων σε πολυκεντρικές...


«Αθήνα καλεί Πεκίνο»: Αναδρομική ανάλυση της εξέλιξης των ελληνικών εξαγωγών αγαθών στην Κίνα (1995-2015)

Τεύχος : Αειχώρος 27

Η περαιτέρω ανάπτυξη των διμερών εμπορικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Κίνας καθίσταται μια πρόδηλη και...


Η χωρική ρύθμιση της οικονομικής και περιφερειακής ανάπτυξης στην Ελλάδα από το «Μάαστριχτ» ως την κρίση: Μία κριτική επισκόπηση της ελληνικής πολιτικής χωροταξίας

Τεύχος : Αειχώρος 26

Από τη δεκαετία 1990 η Ελλάδα γνωρίζει ένα ριζικό μετασχηματισμό που χαρακτηρίζεται από ταχεία...


Η κοινωνική πολιτική των ελληνικών Δήμων σε περίοδο οικονομικής κρίσης: κρατική ‘αυτόνομη εμπέδωση’ υπηρεσιών κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο

Τεύχος : Αειχώρος 25

Το άρθρο επιδιώκει να αναλύσει και να καταγράψει τους τρόπους ανταπόκρισης των ελληνικών Δήμων στις...


Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη μεταφορά επιχειρήσεων: Συγκριτική ανάλυση της προ- και μετα-κρίσης μετακίνησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην Βουλγαρία.

Τεύχος : Αειχώρος 24

Το παρόν άρθρο εστιάζει στον τρόπο με τον οποίο η τρέχουσα οικονομική κρίση επηρεάζει τις τάσεις...


Η πληθυσμιακή γήρανση στην ύπαιθρο χώρα: Μία ετερογενής κατάσταση με θετικές και αρνητικές επιπτώσεις

Τεύχος : Αειχώρος 20

Στην εποχή μας το φαινόμενο της γήρανσης συνιστά σημαντικό ζήτημα για όλες τις χώρες της Ευρώπης. Η ένταση,...


Από το αγροτικό τοπίο στο τοπίο της υπαίθρου: Η γεωγραφία και οι προσλήψεις των τοπίων της ελληνικής υπαίθρου.

Τεύχος : Αειχώρος 19

Η ύπαιθρος έχει αποκτήσει μεγάλη σημασία στο διαχωρισμό μεταξύ “αγροτικού” και “αστικού” χώρου,...


Λειτουργικές Αστικές Περιοχές: μία προσπάθεια προσδιορισμού της οικονομικής επιρροής των ελληνικών αστικών κέντρων

Τεύχος : Αειχώρος 15

Αν και περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους του πλανήτη ζουν σε αστικές περιοχές, δεν υπάρχει ένας κοινά...


Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: Γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Η οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται γεωγραφικά λόγω των αποτελεσμάτων κλίμακας και απόστασης. Η...


« 1 2 »

Εμφανίζονται 1 - 10 από 11 (2 Σελίδες)

Παρακαλώ περιμένετε...