Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Ειδικά Χωρικά Σχέδια"

Ο Χωρικός Σχεδιασμός και οι Συναφείς Απόπειρες Θεσμικών Μεταρρυθμίσεων στην Ελλάδα την Εποχή της Οικονομικής Κρίσης.

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα οδήγησε στην ανάγκη για μεταρρυθμίσεις με κύριο στόχο την προαγωγή της...


Παρακαλώ περιμένετε...