Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Εθνικό Κτηματολόγιο"

Κατεχόμενη Ακίνητη Περιουσία του Δημοσίου. Γεωγραφική Απεικόνιση και Κανόνες Εκποίησης

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Το βασικότερο πρόβλημα της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (ΑΠΔ) είναι η αυθαίρετη καταπάτησή της. Προς...


Χωρικές διαδικασίες τεκμηρίωσης τρισδιάστατης πληροφορίας ιδιοκτησιακών αντικειμένων

Τεύχος : Αειχώρος 3(2) [5 - με νέα αρίθμηση]

Σήμερα, η τεκμηρίωση πληροφορίας των ιδιοκτησιακών αντικειμένων πραγματοποιείται με βάση το σχέδιο του...


Παρακαλώ περιμένετε...