Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος"

Περιβαλλοντικές και ενεργειακές επιπτώσεις των μεταφορών: Διεθνής και εγχώρια εμπειρία και πολιτικές διαχείρισης

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ζητήματα πολιτικής μέσα από την διεθνή και την ελληνική εμπειρία για την...


Παρακαλώ περιμένετε...