Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Διαχείριση"

Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης του Ελληνικού Αγροτικού Χώρου: Μια εμπειρική προσέγγιση στην εφαρμογή, τη διαχείριση και τα αποτελέσματά τους

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Στο πλαίσιο του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ειδικότερα του επιχειρησιακού προγράμματος "Αγροτική...


Τα κέντρα των πόλεων και η οικονομία της νυχτερινής ψυχαγωγίας στην Αγγλία: Χωρικοί Μετασχηματισμοί και προκλήσεις Αστικής Διακυβέρνησης

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η ανησυχητική κατάσταση σε πολλά κέντρα των Βρετανικών πόλεων κατά τις νυκτε ρινές ώρες έχει προσελκύσει...


Παρακαλώ περιμένετε...