Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Διακυβέρνηση"

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΡΓΑΛΕΙA και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Τεύχος : Αειχώρος 26

Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στον αστικό σχεδιασμό αποτελούν κατεύθυνση πολιτικής της ΕΕ η οποία από την...


Προσεγγίζοντας τη διακυβέρνηση και τα θεωρητικά της διλήμματα

Τεύχος : Αειχώρος 17

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη θεωρητική μελέτη της διακυβέρνησης, συστηματοποιώντας την εκτενή...


Περιφερειακοί καινοτομικοί σχηματισμοί και διεργασίες θεσμικής ολοκλήρωσης των δρώντων: Quo Vadis Creta?

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Αντικείμενο του παρόντος άρθρου είναι η αναλυτική διερεύνηση του περιφερειακού συστήματος καινοτομίας...


Ανάπτυξη Εφαρμογών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: Πολιτική και χωρικές συσχετίσεις

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Η δημόσια διοίκηση, προσαρμοζόμενη στις απαιτήσεις της σύγχρονης οικονομίας, υιοθετεί σταδιακά εφαρμογές...


Παρακαλώ περιμένετε...