Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Γεωγραφία"

Λόης Λαμπριανίδης (επιμ.) (2008), The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries, Ashgate Publishing Limited

Τεύχος : Αειχώρος 12

Παρουσίαση του βιβλίου "The Moving Frontier: The Changing Geography of Production in Labour-Intensive Industries" που εκδόθηκε το 2008 από τον...


Τα Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στην Ελλάδα: Γεωγραφικά και τεχνολογικά πρότυπα

Τεύχος : Αειχώρος 6(2) [11 - με νέα αρίθμηση]

Η οικονομική δραστηριότητα συγκεντρώνεται γεωγραφικά λόγω των αποτελεσμάτων κλίμακας και απόστασης. Η...


Πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των Νέων Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η ετερογενής επίδραση της Γεωγραφίας

Τεύχος : Αειχώρος 5(2) [9 - με νέα αρίθμηση]

Σκοπός του άρθρου είναι η ανάδειξη της επίδρασης της γεωγραφίας στα πρότυπα περιφερειακής ανάπτυξης των...


Παρακαλώ περιμένετε...