Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη"

Η εφαρμογή των αρχών της Τοπικής Ατζέντα 21 για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη Λιγότερο Ευνοημένων Περιοχών: Η περίπτωση των μικρών νησιών του Αιγαίου Πελάγους

Τεύχος : Αειχώρος 5(1) [8 - με νέα αρίθμηση]

Η Τοπική Ατζέντα 21 (ΤΑ 21) είναι αποτέλεσμα της διεθνούς συνειδητοποίησης για την ανάγκη υιοθέτησης βασικών...


Μελέτη Τοπίου: Πρόταση για την προστασία και ανάδειξη του δάσους Δραγουντέλι στη Σιθωνία Χαλκιδικής

Τεύχος : Αειχώρος 2(2) [3 - με νέα αρίθμηση]

Η παρούσα εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια ερευνητικής δραστηριότητας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο...


Παρακαλώ περιμένετε...