Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Βάσεις δεδομένων"

Μέθοδος για την αξιοποίηση της αρχαιολογικής πληροφορίας που προέρχεται από την υλοποίηση οικοδομικών αδειών

Τεύχος : Αειχώρος 14

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα μοντέλο πρόβλεψης αρχαιοτήτων στον αστικό χώρο στηριζόμενο στις...


Κατεχόμενη Ακίνητη Περιουσία του Δημοσίου. Γεωγραφική Απεικόνιση και Κανόνες Εκποίησης

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Το βασικότερο πρόβλημα της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου (ΑΠΔ) είναι η αυθαίρετη καταπάτησή της. Προς...


Παρακαλώ περιμένετε...