Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Αστικό τοπίο"

Το Αστικό Τοπίο, η Ταυτότητα του Τόπου και τα βασικά στοιχεία τους: Δημιουργώντας ένα νέο πρόγραμμα Η/Υ – εργαλείο για τον βιώσιμο σχεδιασμό του αστικού χώρου

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η νέα δομή της σύγχρονης πόλης είναι απρόβλεπτη και πολυσύνθετη, δεδομένης και της διαρκούς ανάμιξης...


Το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αστικού τοπίου

Τεύχος : Αειχώρος 6(1) [10 - με νέα αρίθμηση]

Η παρούσα εργασία διερευνά τις βασικές παραμέτρους που επιδρούν στο μετα σχηματισμό των αστικών μορφών,...


Παρακαλώ περιμένετε...