Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Αστικό περιβάλλον"

Οι πολεοδομικές συνιστώσες της σεισμικής διακινδύνευσης

Τεύχος : Αειχώρος 14

H αντιμετώπιση των συνεπειών από ενδεχόμενο ισχυρό σεισμικό συμβάν σε περιοχές πυκνής δόμησης βασίζεται...


Οι Επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Ελληνικό Αστικό Τοπίο

Τεύχος : Αειχώρος 4(1) [6 - με νέα αρίθμηση]

Το παρόν άρθρο έχει ως στόχο να διερευνήσει τις επιδράσεις της Παγκοσμιοποίησης στο Ελληνικό Αστικό Τοπίο....


Παρακαλώ περιμένετε...