Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Αστική ανάπτυξη"

Πολιτική Στρατηγικών Παρεμβάσεων και Χωρική Διακυβέρνηση: η περίπτωση του «Ελληνικού»

Τεύχος : Αειχώρος 31

Η περίπτωση της αξιοποίησης του πρώην αεροδρομίου του "Ελληνικού" αποτελεί ένα ενδιαφέρον παράδειγμα...


Σεραφείμ Πολύζος, (2015), Αστική Ανάπτυξη, Αθήνα: Κριτική. Μια βιβλιοκριτική της Εύας Ψαθά

Τεύχος : Αειχώρος 29

Αφορά σε κριτική παρουσίαση του βιβλίου με τίτλο 'Αστική Ανάπτυξη' του Σεραφείμ Πολύζου


ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΕΡΓΑΛΕΙA και ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΣΗΣ

Τεύχος : Αειχώρος 26

Οι ολοκληρωμένες προσεγγίσεις στον αστικό σχεδιασμό αποτελούν κατεύθυνση πολιτικής της ΕΕ η οποία από την...


Περιαστικό τοπίο στην Ελλάδα: Απειλές και προοπτικές.

Τεύχος : Αειχώρος 19

Η προσέγγιση της ποιότητας του τοπίου στην Ελλάδα παρουσιάζει σοβαρά κενά τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκής...


Οργανωμένη πολεοδομική ανάπτυξη. Η εμπειρία του Αμβούργου: από τη δεκαετία του 1950 στο πέρασμα στον 21ο αιώνα

Τεύχος : Αειχώρος 16

Η εργασία αυτή πραγματεύεται το θέμα της οργανωμένης ανάπτυξης πολεοδομικών ενοτήτων στο πλαίσιο των...


Οι νέες "προνομιακές" σχέσεις της αγοράς ακινήτων με την αστική ανάπτυξη και τον πολεοδομικό σχεδιασμό

Τεύχος : Αειχώρος 15

Όλο και περισσότερο γίνονται πλέον αισθητές οι επιπτώσεις μιας νέας πραγματικότητας, η οποία αφορά το...


Εισαγωγή (τ. 15)

Τεύχος : Αειχώρος 15

Εισαγωγή για το Ειδικό τεύχος - Αφιέρωμα με θέμα: "Ζητήματα αστικής και περιφερειακής ανάπτυξης στον...


Τάσεις εξέλιξης στο δίκτυο των αστικών κέντρων της Ελλάδας

Τεύχος : Αειχώρος 15

Στο πλαίσιο των χωρικών εξελίξεων που αναπτύσσονται στον Ευρωπαϊκό και στον Ελληνικό χώρο, έντονος είναι ο...


Αναπτυξιακά πρότυπα και αστικά κέντρα στον ελληνικό περιφερειακό προγραμματισμό μετά το 2000

Τεύχος : Αειχώρος 15

Με την έναρξη της νέας χιλιετίας, παρατηρείται μια εντεινόμενη τάση στην Ελλάδα για επαναξιοποίηση στον...


Παρακαλώ περιμένετε...