Άρθρα που καταχωρήθηκαν με λέξεις κλειδιά "Αθήνα"

Οι Πλατείες της Αθήνας: μια διαδρομή προκλήσεων και ανατροπών

Τεύχος : Αειχώρος 31

Οι πλατείες της Αθήνας έχουν περάσει μια πολύ ιδιαίτερη διαδρομή, παράλληλη με την επίσης πολύ ιδιαίτερη...


Συγκριτική μελέτη των πολιτικών εγκατάστασης των προσφύγων του 1922 και του 2016 στη μητροπολιτική περιοχή της Αθήνας

Τεύχος : Αειχώρος 29

Αντικείμενο του άρθρου είναι η συγκριτική μελέτη των πολιτικών εγκατάστασης των προσφύγων του 1922 και του...


RETHINK Πανεπιστημίου: ο αντίλογος

Τεύχος : Αειχώρος 18

Το ζήτημα της "πεζοδρόμησης" της Πανεπιστημίου είναι ένα επιστημονικά πολύ ενδιαφέρον θέμα, και γι΄αυτό το...


Μπαστέα Ε. (μεταφ.) (2008), ΑΘΗΝΑ 1834-1896: Νεοκλασική πολεοδομία & ελληνική εθνική συνείδηση, Αθήνα: LIBRO

Τεύχος : Αειχώρος 15

Παρουσίαση του βιβλίου: Μπαστέα Ε. (2008), ΑΘΗΝΑ 1834-1896: Νεοκλασική πολεοδομία & ελληνική εθνική συνείδηση,...


Επεκτάσεις σχεδίου, πολεοδομική χωρητικότητα και βαθμός οικιστικού κορεσμού στην Αθήνα, 1984-2004

Τεύχος : Αειχώρος 12

Η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας συστηματικής καταγραφής του μεγέθους και της γεωγραφικής...


Η Κρίση της Αγοράς Γραφείων της Αθήνας: Μια Ερμηνευτική Προσέγγιση

Τεύχος : Αειχώρος 4(2) [7 - με νέα αρίθμηση]

Στην εργασία αυτή διερευνώνται οι κύριοι μακροοικονομικοί, μικροοικονομικοί και θεσμικοί παράγοντες που...


Ο µητροπολιτικός σχεδιασµός στην Ελλάδα: H περίπτωση της Αθήνας

Τεύχος : Αειχώρος 1(1) [1 - με νέα αρίθμηση]

Η Αθήνα απέκτησε ανάγκες για μητροπολιτικό σχεδιασμό όταν έφτασαν οι πρόσφυγες από την Μικρά Ασία και το...


Παρακαλώ περιμένετε...